informacja1Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, iż po godzinie 12.00 na parkingu przy ul. Rynek zostanie ustawiona atestowana cysterna o pojemności 3000 litrów z wodą nadającą się do spożycia, która będzie uzupełniana wg potrzeb wodą ze Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie.

Od godzin popołudniowych (ok. godz.15.00) druga cysterna będzie poruszała się po terenach wiejskich. O przewidywanym czasie i miejscu postoju będziemy na bieżąco informować sołtysów poszczególnych wsi.

Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne zwracamy się do Mieszkańców z serdeczną prośbą o wsparcie rodziny, znajomych i sąsiadów, o których macie Państwo wiedzę, że z racji wieku czy problemów zdrowotnych nie są w stanie samodzielnie zaopatrzyć się w wodę do picia.

 

ZGKiM ze swojej strony postara się dotrzeć z wodą do osób potrzebujących, którzy na wsparcie najbliższych nie mogą liczyć.

Jednocześnie apelujemy o rozsądne i oszczędne gospodarowanie wodą nadającą się do spożycia.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.