wazna informacjaSzanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk,

w związku z przebiegiem dzisiejszej, XXII Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku informuję, że przed jej rozpoczęciem, po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Burmistrzem Nasielska jako gospodarzem w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, podjąłem decyzję o jej przeprowadzeniu bez udziału publiczności. Uznałem, że z uwagi na aktualną, dramatyczną sytuację epidemiczną oraz możliwości lokalowe Urzędu jest to konieczne i uzasadnione. Nadmieniam, że dzisiejsza sesja odbyła się w trybie stacjonarnym tylko dlatego, że złożono wniosek o moje odwołanie, co zmuszało do przeprowadzenia w tej sprawie tajnego głosowania.

 


Z ubolewaniem stwierdzam, że nie wszyscy uszanowali moją decyzję i kilka osób, bez mojej zgody weszło na salę, na której odbywała się sesja. Nie podjąłem wobec tych osób żadnych działań uznając, że perswazyjne metody przekonywania nie osiągną skutku, a stosowanie środków przymusu nie leży w granicach dobrych, samorządowych zwyczajów.


Ufam, że w przyszłości wszyscy mieszkańcy, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie publiczne będą poważnie traktować i szanować prośby i apele dotyczące sposobu przeprowadzenia i przebiegu sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Nasielsk, 29 października 2020 roku