INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OKW 27 03 2020 1Publikujemy komunikat o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.