Drukuj

IMG 20181107 154636W dniach 7-8 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Skuteczność pieczy zastępczej – Wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego”. Organizatorem spotkania połączonego z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. To ważne wydarzenie swym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Podczas uroczystej gali Monika Nojbert – dyrektor MOPS w Nasielsku - odebrała kolejne już wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, jako jednostki szczególnie zaangażowanej w działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny na Mazowszu.
To zaszczytne wyróżnienie otrzymało w tym roku jedynie dziesięć ośrodków z terenu województwa mazowieckiego. Jest to kolejny wielki sukces całego zespołu pracowników naszego MOPS.

Gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych osiągnięć.

 

 

 

                                                             

IMG_2013.JPG IMG_2014.JPG IMG_2015.JPG

IMG_2016.JPG IMG_20181107_154307.jpg IMG_2020.JPG

IMG_2021.JPG IMG_2024.JPG IMG_2027.JPG

IMG_2028.JPG IMG_2029.JPG IMG_2030.JPG

IMG_2033.JPG IMG_2034.JPG IMG_2037.JPG

IMG_2040.JPG IMG_2042.JPG IMG_2049.JPG

IMG_2050.JPG IMG_2052.JPG IMG_2053.JPG

IMG_2054.JPG IMG_2055.JPG IMG_2057.JPG

IMG_2060.JPG IMG_2061.JPG IMG_2066.JPG

IMG_2067.JPG IMG_2068.JPG IMG_2069.JPG

IMG_2070.JPG IMG_2073.JPG IMG_2074.JPG

IMG_2081.JPG IMG_2087.JPG IMG_2088.JPG

IMG_2089.JPG IMG_2090.JPG IMG_2093.JPG

IMG_2094.JPG IMG_2096.JPG IMG_2097.JPG

IMG_2098.JPG IMG_2099.JPG IMG_2101.JPG

IMG_2120.JPG