„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

Panu
Tomaszowi Pietras

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

czarna wstążka

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady