JubileuszW dniu 25 stycznia br. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się uroczystość Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła Ewa Mikulska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, która po przywitaniu przybyłych Jubilatów i gości, przekazała wyrazy uznania małżonkom za dotrzymanie złożonego przed wielu laty przyrzeczenia dochowania wzajemnej miłości, szacunku i przyjaźni. W składanych życzeniach wyraziła swój podziw i uznanie dla małżonków, za piękny przykład, jaki dają młodym ludziom oraz za wspaniały wzór mądrego życia, które szczęśliwie, pomimo różnych wydarzeń losowych pozwoliło doczekać tak pięknych jubileuszy.

Za miłość - to szczególne uczucie, które nie zawiodło, a pozwoliło stworzyć niezwykle mocny fundament dla trwałości małżeństwa i rodziny. Szczególne gratulacje złożył małżonkom Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska życząc nieustającego szczęścia i zdrowia oraz wielu wspólnych kolejnych lat życia w miłości i życzliwości najbliższych. Jednocześnie zaznaczył, że są bezcennym przykładem i chlubą naszej lokalnej społeczności, jaką jest gmina Nasielsk. 

Szmaragdowe Gody obchodzili Państwo:

Krystyna i Zygmunt Sierzputowscy z Chrcynna

Jadwiga i Tadeusz Zakrzewscy z Nowych Pieścirogów

 

Złote Gody obchodzili Państwo:

Bożena i Wacław Fusińscy z Nasielska

                                  Marianna i Edward Gronowscy z Nasielska                                   

Stanisława i Edmund Możdżyńscy z Mazewa Dworskiego "A"

 

Uroczystego wręczenia pamiątkowych trofeum ufundowanych z okazji 55-lecia zawarcia małżeństwa i dekoracji przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Jubilaci otrzymali również dyplomy gratulacyjne i piękne bukiety kwiatów. Medal dla Pani Bożeny Fusińskiej przekazano na ręce małżonka, ponieważ  z przyczyn zdrowotnych nie mogła wziąć udziału w uroczystości.Następnie Burmistrz Nasielska symboliczną lampkę szampana wzniósł toast za zdrowie Dostojnych Jubilatów i wspólnie odśpiewano tradycyjne „sto lat”.  Wszyscy razem stanęli do  pamiątkowego zdjęcia oraz skosztowali pysznego tortu weselnego. Szanownym Jubilatom jeszcze raz składamy serdeczne życzenia, kolejnych pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu, wzajemnej miłości i poszanowaniu,  oraz doczekania kolejnych tak pięknych rocznic.