123062604 363330678221844 6152665378682729507 nTegoroczna ocena wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej dobiegła końca. Jest nam niezmiernie miło, że wykazali Państwo tak duże zainteresowanie programem, czego dowodem są aż 22 złożone wnioski! Jesteśmy pełni uznania dla pomysłów, przy których wykazali Państwo chęci do realizacji. Cieszymy się, że wśród lokalnej społeczności Gminy Nasielsk są tak kreatywne osoby i organizacje mające na celu poprawę życia codziennego mieszkańców oraz podniesienie poziomu estetyki gminy. Dziękujemy za aktywny udział w procesie składania wniosków jednocześnie wierząc, że już w kolejnym roku będą Państwo czerpać radość ze zrealizowanych pomysłów!

 

Informujemy, że w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk rekomendowane do realizacji w 2021 r. są:

  • Plac zabaw jako aktywizacja ruchowa dzieci (Aranżacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim „A”. Stworzenie drewnianego placu zabaw dla dzieci), środki po stronie gminy: 3 500,00 zł (wniosek złożony przez koło gospodyń wiejskich),
  • Wizytówka Nowej Wsi (Zagospodarowanie terenu będącego własnością Gminy Nasielsk w sołectwie Nowa Wieś), środki po stronie gminy: 3 500,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców),
  • Zaplecze dla Juniorów (Zakup przenośnych bramek do piłki nożnej wraz z wyposażeniem), środki po stronie gminy: 4 000,00 zł (wniosek złożony przez klub sportowy),
  • Adaptacja terenu niezagospodarowanego na teren rekreacyjno- sportowy z możliwością organizacji imprez plenerowych (zagospodarowanie terenu w Borkowie nad Wkrą należącego do Gminy Nasielsk), środki po stronie gminy: 30 000,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców),
  • Wydanie albumu pamiątkowego na 95-lecie Chóru „Lira” z Nasielska, środki po stronie gminy: 5 000,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców),
  • Podwyższenie standardów świetlicy wiejskiej i poszerzenie informowania we wsi Studzianki, środki po stronie gminy: 4 000,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców).

Łączna kwota środków budżetowych przeznaczonych na realizację inicjatywy lokalnej w 2021 roku wynosi: 50 000,00 zł brutto.

Wnioskodawcom, którym mimo nietuzinkowych pomysłów nie udało się zakwalifikować do realizacji zadań życzymy wytrwałości, a wszystkim składamy gratulacje za kreatywność i zachęcamy do zgłaszania kolejnych pomysłów w następnych latach!