00022Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku - Monika Nojbert uprzejmie informuje, że od stycznia 2020 roku w Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczął swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy.

 

Zachęca się wszystkie osoby:
- przewlekle psychicznie chore,
- osoby upośledzone umysłowo,
- osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną
do uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dom świadczy usługi w zakresie m. in.:
- treningu funkcjonowania w codziennym życiu;
- terapii ruchowej;
- poradnictwa psychologicznego;
- wyżywienia;
- zapewniony jest dowóz uczestników

Dyrektor MOPS - Monika Nojbert zwraca się z prośbą o rozpowszechnianie tej informacji, ponieważ z pewnością jest wiele osób na terenie gminy Nasielsk, które mogłyby spędzać czas w ww. Środowiskowym Domu Samopomocy.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Moniką Nojbert, tel. 604171105.