iInformuję, że w placówkach oświatowych podległych Gminie Nasielsk będzie zapewniona opieka świetlicowa dla dzieci, w związku z planowanym ogólnopolskim strajkiem nauczycieli.

 

Z poważaniem 
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska