informacjaZgodnie z art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 754 z późn. zm.) prawo zgłaszania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący zarejestrowane komitety wyborcze. Jednakże mając na uwadze to, że w ostatnich wyborach w kraju wystąpiły trudności z obsadą lub uzupełnieniem składów obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej nr 12/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (…) wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców.

W przypadku Gminy Nasielsk zgłoszenia wyborców przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Nasielsk, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zgłoszenia można składać do dnia 26 kwietnia br. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku:
• u Sekretarza Nasielska – I piętro, pokój nr 115 lub
• w Sekretariacie Burmistrza Nasielska – I piętro, pokój nr 105,
na formularzu zgłoszenia dot. wyborcy zgłaszającego swoją kandydaturę indywidualnie tzn. nie przez komitet wyborczy. Formularz można pobrać tutaj.

Zgodnie z art. 182 § 8b ustawy – Kodeks wyborczy Komisarz Wyborczy w Warszawie III dokona uzupełnienia składu komisji o wyborców zgłaszających swoją kandydaturę indywidualnie, jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących zarejestrowane komitety wyborcze będzie mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub, jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących zarejestrowane komitety wyborcze będzie mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej.

Z up. Burmistrza Nasielska
Marek Maluchnik
Sekretarz Nasielska

Nasielsk, dn. 04.04.2019 r.

pdf22 -Pobierz-Informację Delegatury KBW w sprawie zgłoszeń do komisji obwodowej