Informacja o wydłużeniu terminu składania przez komitety wyborcze zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z tym, iż do dnia 26 kwietnia br. o godz. 15.00 nie została zgłoszona przez komitety wyborcze zarejestrowane w związku wyborami do Parlamentu Europejskiego wymagana przepisami prawa liczba kandydatów do obwodowych komisji wyborczych informujemy, iż termin składania zgłoszeń przez ww. komitety zostaje przedłużony do dnia 29 kwietnia br. (poniedziałek) do godz. 11.00.

 

Z up. Burmistrza
Marek Maluchnik
Sekretarz Nasielska