iUrząd Miejski w Nasielsku informuje, że w dniu 4 maja 2019 r. (sobota) odbędzie się bieg pod nazwą „Bieg z okazji 55-lecia Żbika” organizowany przez Prezesa Klubu MLKS Żbik Nasielsk. W związku z powyższym, w godzinach 14:30 - 15:30 wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu w obrębie ulicy Dębowej oraz na odcinku ulicy Kościuszki w kierunku Kosewa, którymi bieg zostanie poprowadzony.
Preferowany objazd zgodnie z załączoną mapą.
W czasie trwania biegu rejon zamkniętych skrzyżowań zabezpieczać będą przedstawiciele OSP, Policji oraz Harcerze, którzy informować będą
o związanych z wydarzeniem utrudnieniach oraz ograniczeniach w dostępie do posesji, jak również wskazywać zalecane drogi objazdów.