informacjaNiniejszym informujemy, iż pierwsze posiedzenia oraz szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, odbędą się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 21, z tym że:

 

- Obwodowe Komisje Wyborcze ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie – w dniu 9 października br. (wtorek) o godz. 17.00,

- Obwodowe Komisje Wyborcze ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie – w dniu 11 października br. (czwartek) o godz. 17.00.

Szkolenie przeprowadzi Urzędnik Wyborczy Gminy Nasielsk – Pan Mariusz Pauba.

Proszę o wcześniejsze przybycie, aby dopełnić wszystkich formalności przed rozpoczęciem posiedzenia i szkolenia. Proszę o zabranie na posiedzenie dowodu osobistego celem umożliwienia stwierdzenia tożsamości, a także numeru rachunku bankowego (do wypełnienia druku oświadczenia o płatności diety za pracę w komisji). Obecność na posiedzeniu i w szkoleniu – obowiązkowa.

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz Nasielska

/-/ Marek Maluchnik