informacjaInformujemy, iż w dn. 17.10.2018r. o godz. 15.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia RDPP.
  2. Zaopiniowanie projektu „Programu współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
  3. Zaopiniowanie projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nasielsk na 2019 rok”.
  4. Rozmowa na temat utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Nasielsk.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia RDPP.