Niniejszym informujemy, iż pierwsze posiedzenie oraz szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonymi na dzień 3 marca 2019 roku, odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112), z tym że: 

 

• szkolenie dla Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 7 w Starych Pieścirogach odbędzie się w dniu 13 lutego br. (środa) o godz. 17.00,

• szkolenie dla Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie Nr 7 w Starych Pieścirogach odbędzie się w dniu 13 lutego br. (środa) o godz. 17.45.

Szkolenie przeprowadzi Urzędnik Wyborczy Gminy Nasielsk – Pan Mariusz Pauba.

Proszę o wcześniejsze przybycie, aby dopełnić wszystkich formalności przed rozpoczęciem posiedzenia i szkolenia. Proszę o zabranie na posiedzenie dowodu osobistego celem umożliwienia stwierdzenia tożsamości, a także numeru rachunku bankowego (do wypełnienia druku oświadczenia o płatności diety za pracę w komisji). Obecność na posiedzeniu i w szkoleniu – obowiązkowa.

Burmistrz Nasielska   
/-/Bogdan Ruszkowski