iZgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) w skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej komisarz wyborczy, na umotywowany wniosek osoby kierującej ta jednostką, powołuje osoby przez nią wskazane, spośród pracowników danej jednostki.

W związku z tym, iż mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku wystąpił z pisemnym wnioskiem o powołanie w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 z siedzibą w DPS w Nasielsku pracowników tego Domu, prosimy przedstawicieli zarejestrowanych komitetów wyborczych oraz wyborców o niezgłaszanie kandydatur na członków do wspomnianej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Nasielsku. Ewentualne takie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.