informacja1Poniżej zamieszczamy informację Burmistrza Nasielska o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Nasielsk w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tj. w niedzielę 26 maja br.

 

 

 

 

pdf22-Pobierz harmonogram prac OKW-