INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 14 kwietnia 2020 r. dla komitetów wyborczych którzy mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku do niżej wymienionych komisji wyborczych

 

cała treść informacji dostępna: tutaj