INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NASIELSKA GŁOSUJĄCYCH W LOKALACH WYBORCZYCH NR 1 i 2 do ŻN