Drukuj

MSG

We wtorek, 28 maja br., Burmistrz Nasielska- Bogdan Ruszkowski – uczestniczył w kolejnym już spotkaniu z Mazowiecką Spółką Gazownictwa w Ciechanowie. Celem spotkania było omówienie rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Nasielsk. W trakcie rozmów ustalono, że Gmina Nasielsk w najbliższych dniach przekaże Mazowieckiej Spółce Gazownictwa mapy z naniesionymi propozycjami posesji zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej. Na tej podstawie spółka  przeprowadzi analizę ekonomiczną przedmiotowego przedsięwzięcia w celu określenia przybliżonych terminów realizacji.

Na bieżąco będziemy informować o postępach dotyczących powyższego zadania.