FOLDER PROMOCYJNY GMINY NASIELSKZ przyjemnością informujemy o wydaniu przez Urząd Miejski w Nasielsku folderu promocyjnego przedstawiającego najcenniejsze walory Gminy Nasielsk. Składa się on z 24 stron i okładki, a jego integralną częścią jest mapa miasta i gminy Nasielsk. W folderze przedstawiono walory historyczne i turystyczne gminy oraz potencjał ludzki mieszkańców, zrzeszających się w stowarzyszenia czy też promujących Nasielsk swoimi wybitnymi osiągnięciami.

Broszura powstała we współpracy z mieszkańcami Nasielska, którzy użyczyli swojego wkładu merytorycznego oraz zdjęć. Dodatkowo wszystkie teksty zostały napisane w języku polskim i angielskim.

Foldery promocyjne są dostępne bezpłatnie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, Nasielskim Ośrodku Kultury oraz Urzędzie Miejskim w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju 107.

Serdecznie zapraszamy!