IMG 2555AW dniu wczorajszym, tj. 14 stycznia br. Urząd Miejski w Nasielsku odwiedziły dzieci z klas Terapeutycznych Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” pod opieką wspaniałych Opiekunów. Na początku dzieciaki udały się do gabinetu Pana Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego, gdzie dowiedziały się bardzo dużo o pracy urzędu i jego pracownikach. Pan Burmistrz opowiedział także o swoich obowiązkach oraz przedstawił po krótce charakterystykę naszej Gminy. Uczniowie mieli również możliwość zrobienia sobie zdjęć na fotelu Burmistrza, co wywołało w nich wiele radości. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Pan Jerzy Lubieniecki, który opowiedział o swojej pracy w Radzie Miejskiej. Pan Przewodniczący zabrał dzieci na salę konferencyjną, gdzie zebrani zrobili sobie wspólne zdjęcie i obejrzeli miejsce spotkań radnych.

Pan Burmistrz zaprosił także gości z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Nasielsku, gdzie spotkają się ze wszystkimi Radnymi Rady Miejskiej. Będzie to najlepsza okazja do zobaczenia sali konferencyjnej tuż przed rozpoczęciem obrad i szansa na zadanie kilku pytań naszym Radnym, a tym samym przybliżenie dzieciom ich pracy.

Jesteśmy pełni uznania dla kadry Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” za pełną zaangażowania pracę, rozwijanie umiejętności społecznych oraz wkład w nauczanie i funkcjonowanie w społeczeństwie dzieci z niepełnosprawnościami.