20200813 112503W czwartek, 13 sierpnia br., Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski podpisał umowę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie z Wojewodą Mazowieckim – Konstantym Radziwiłłem na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” 2020 w kwocie 82 140,00 zł :

 

1) 76 140,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania 47 miejsc dla dzieci z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,

2) 6 000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania 1 miejsca dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Beneficjentem programu jest Żłobek Miejski w Nasielsku. Środki zostały pozyskane przez Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku.