ms nW dniu 31.08.2018r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym została podpisana umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nasielsk w ramach „Funduszu Sprawiedliwości”. Wniosek został złożony przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej, a umowa została podpisana przez Burmistrza Nasielska przy kontrasygnacie Skarbnika. W ramach złożonych wniosków pozyskano sprzęt dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 60.098,00 zł:

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf22 - Pobierz informację o dofinansowaniu -