azbest 202008

Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2020 r. w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyborów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymała dotację za zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy”.

Całkowity koszt zadania będzie wynosił 49 996,35 zł brutto i będzie w 100% dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania zostanie usunięte i przekazane do unieszkodliwienia ok. 118 Mg wyrobów zawierających azbest.