informacjaOd 1 stycznia 2019r. usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest w zakresie :

- rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- ubezpieczenia społecznego,

- spraw administracyjnych,

- prawa podatkowego,

- spraw rodzinnych,

- spraw karnych,

- prawo pracy.


Nieodpłatne porady świadczone będą w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,

Godziny otwarcia:

1)poniedziałek godz.13 00-17 00

2)wtorek -czwartek godz.12 00- 16 00

3)piątek godz.11 00 -15 00

Porad udzielał będzie adwokat/ radca prawny Fundacji „HONESTE VIVERE”, z siedzibą w Warszawie.Uruchomiono specjalny numer telefoniczny umożliwiający uprawnionym dokonywanie zgłoszeń 22765 32 08 oraz e-mailowy