IMG 5244 1Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. procesem przyjmowania wniosków i uwag do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego informujemy, że do Urzędu Miejskiego – bezpośrednio oraz za pośrednictwem radnych i sołtysów – wpłynęło przeszło 750 formularzy w formie papierowej, zawierających uwagi zarówno do proponowanych tras kolejowych, jak i drogowych.

W dniu dzisiejszym zastępca burmistrza Nasielska Andrzej Kordulewski wraz z kierownikiem Wydziału Administracji i Nadzoru udali się do siedziby CPK sp. z o.o. w celu osobistego złożenia wszystkich formularzy, włącznie ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Nasielsku. Dziękujemy Państwu za liczne zabranie głosu, a radnym i sołtysom za koordynację działań w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.

Jednocześnie przypominamy, że do końca dzisiejszego dnia można składać swoje uwagi za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Więcej szczegółów pod adresem: https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/zachecamy-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-dot-inwestycji-cpk