Zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zielone Mosty Narwi. Badania posłużą ocenie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poprawie mechanizmów wsparcia dla realizowanych projektów (operacji) przez mieszkańców, organizacje, firmy i samorząd terytorialny (urzędy gmin i podległe instytucje) obszaru.

Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej.
Link: https://forms.gle/YULbVBtmyirLwfy37