W 2020 roku będziemy świętować 30-lecie samorządu terytorialnego. W maju 1990 roku obyły się pierwsze, całkowicie wolne wybory do rad gmin. W związku z tą ważną datą Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski powołał Komitet Honorowy obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego Gminy Nasielsk, które zaplanowane zostały na 8 maja br. Celem działań Komitetu jest koordynowanie i wspieranie działań planowanych do realizacji w ramach 30-lecia samorządu terytorialnego Gminy Nasielsk.

W skład Komitetu wchodzą:
1. Bogdan Ruszkowski - Przewodniczący Komitetu Honorowego,
2. Tadeusz Modzelewski,
3. Michał Wójciak,
4. Wojciech Ostrowski,
5. Katarzyna Rusek,
6. Bernard Dariusz Mucha,
7. Wojciech Andrzej Królak,
8. Dariusz Leszczyński,
9. Katarzyna Świderska,
10. Jerzy Lubieniecki.

Powinniśmy być dumni z naszego samorządu, który przez 30 lat włożył ogrom pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jeszcze bardziej powinniśmy być dumni z tego, że to nasi ludzie, mieszkańcy naszej gminy podjęli się tak odpowiedzialnego zadania, aby ten samorząd stworzyć. Naszym obowiązkiem jest podkreślanie i pokazywanie jego znaczenia, zwłaszcza młodym pokoleniom, które warto zachęcać do tego, aby zbliżały się do nasielskiego samorządu. Tegoroczne uroczystości będą okazją do podsumowań, ale też odważnego spojrzenia w przyszłość – podkreśla Bogdan Ruszkowski.

Uroczystości 30-lecia samorządu rozpoczną się mszą świętą w kościele pw. św. Wojciecha w Nasielsku. Następnie zgromadzeni przejdą do hali sportowej w Nasielsku, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości. W programie zaplanowano m.in. wydanie pamiątkowej publikacji z okazji 30-lecia samorządu, wręczenie pamiątkowych odznak dla samorządowców, referat dotyczący samorządu, jak również upamiętnienie czasopisma gminnego „Życie Nasielska”, które w 2020 roku kończy 26 urodziny.

Tegoroczne obchody będą wstępem do zaplanowanych na 9-10 maja „Dni Nasielska”.