główne 215 sierpnia spotkaliśmy się na cmentarzu parafialnym w Nasielsku by oddać hołd żołnierzom, którzy polegli w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej. W uroczystości udział wzięli żołnierze 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego, modlitwę za poległych odmówił ks. Damian Klimkowski. W trakcie uroczystości delegacje złożyły kwiaty na grobie polskich żołnierzy. W dalszej kolejności zebrani przeszli do kościoła, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny oraz Bohaterów Poległych w 1920 roku, w której kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski.