92356245 1089902078035218 5610520490343923712 nSzanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
Szanowni Przedsiębiorcy!

Mając na względzie zapytania pojawiające się w kontekście lokalnych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa oraz ograniczeniami w prowadzeniu niektórych form działalności gospodarczej, chciałbym poinformować Państwa, iż Gmina Nasielsk jest przygotowana do pomocy tymże przedsiębiorcom. Zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa Burmistrz Nasielska może umorzyć, rozłożyć na raty bądź przesunąć termin zapłaty zobowiązania na indywidualny wniosek podatnika. Te działania mogą być i są podejmowane na bieżąco przez cały czas – oczywiście na podstawie wniosku złożonego przez podatnika. Ponadto z mojej inicjatywy przygotowywany jest projekt stosownej uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku zgodny z uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „tarczą antykryzysową”. Będzie on zakładać zwolnienie na 3 miesiące z podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których działalność została zamknięta. Z uwagi na korygowanie przez Radę Ministrów i Sejm RP kolejnych zmian w „tarczy antykryzysowej” chcemy, aby „Nasielska Tarcza dla Przedsiębiorców” była jak najlepsza i doprecyzowana, stąd też czekamy jeszcze, aby przepisy ustaw zostały ostatecznie uchwalone w pełnym zakresie.

Gorąco wierzę, iż zaproponowane przez nas formy wsparcia pomogą naszym lokalnym przedsiębiorcom przetrwać trudny dla nich okres do czasu rozluźnienia obostrzeń i ograniczeń. Życzę Państwu również wytrwałości i wielu sił potrzebnych w tym czasie, a jednocześnie proszę o wyrozumiałość i zrozumienie, iż to, co robimy, robimy dla Waszego dobra.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

000150Drodzy Mieszkańcy,
Zamieszczamy życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 🐣🌷

W związku z wyjątkowością tej sytuacji, wyjątkowo nie ograniczymy się wyłącznie do życzeń, ale chcemy skierować do Was również prośbę.. Prośbę szczególną, ale powszechnie powtarzaną – pozostańcie w domach i ograniczajcie wyjścia do niezbędnego minimum.

rozlicz pitPublikujemy animację dotyczącą naszej gminy, która prezentuje m.in.: 👉 planowany udział gminy w podatku PIT w roku 2020, 👉 korzyści z płacenia podatku PIT w miejscu swojego zamieszkania, 👉 krótką lekcję w jaki sposób rozliczyć roczną deklarację PIT. ✅ Zachęcamy do rozliczenia PIT mieszkańców Gminy Nasielsk w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

consumidorSzanowni Przedsiębiorcy, Drodzy Mieszkańcy!

Wiemy, że na chwilę obecną nie ma możliwości otwarcia salonów kosmetycznych, gastronomii, sklepów odzieżowych i innych punktów usługowych, których w naszej gminie jest naprawdę wiele 🛒🛍.

📌 W trosce o nasze sklepy i usługi świadczone na terenie gminy Nasielsk proponujemy stworzenie listy przedsiębiorców, do której może dopisać się każdy właściciel firmy, który:
➡️przewiduje bezpieczne dostarczenie swojego towaru pod wskazany przez kupującego adres,
➡️ oferuje bony/vouchery wysyłane np. na e-mail do wykorzystania po zakończeniu się pandemii,
➡️ przewiduje wysyłkę asortymentu, np. kurierem/pocztą.

ikona

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, nastąpiły kolejne zmiany w BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Mają one znaczenie zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców.

BDO – komunikat

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje m.in.:

  • odpady takie jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy
    z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
  • część wytwórców odpadów opakowaniowych, w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych;
  • część grup odpadów niebezpiecznych, np. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone; 
  • odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. 

Ponadto przepisy nowego rozporządzenia zmieniają ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Pełny tekst dostępny jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

0001497 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku to święto ma szczególny charakter. Wiemy, z jak wielką determinacją i odwagą pracownicy służby zdrowia walczą z pandemią. Wiemy, w jakich pracują warunkach.

wypalanie traw

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku apeluje:

NIE WYPALAJ – NIE ZABIJAJ !

Rozpoczęły się wiosenne porządki i częstym sposobem na uprzątniecie terenu jest jego wypalanie. Pomimo tego, że od lat wypalania zabrania ustawa z dnia 16  kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55), w której zgodnie
z art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.", corocznie płoną działki prywatne, tereny ogólnodostępne czy przydrożne rowy. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Nasielsk na powierzchni ziemi oraz
w instalacjach grzewczych budynków dopuszcza się jedynie spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych.

szk

Na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku - Pani Agnieszki Rutkowskiej publikujemy ofertę szkoły.