Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 13 grudnia 2019 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

grafika smsNISS…
… czyli Nasielski Informacyjny System SMS to platforma służąca do wysyłki krótkich wiadomości tekstowych do odbiorców zgromadzonych w bazie. W momencie, gdy liczy się szybkość przekazania informacji, zdecydowanie sms wygrywa z każdym innym medium – nawet z Internetem. Dzięki temu możemy przekazywać mieszkańcom na bieżąco informacje o istotnych wydarzeniach czy reagować w sytuacjach kryzysowych. Warto także podkreślić, że komputerowy system do wysyłki sms-ów nie angażuje aż tyle czasu pracy, jak jest to przy innych formach komunikacji i dociera w tym samym momencie do wielu odbiorców. Wystarczy raz wpisać pożądaną treść wiadomości i jednym kliknięciem myszki wysłać do wszystkich mieszkańców zarejestrowanych w bazie. Na chwilę obecną do sms-owego powiadamiania przystąpiło blisko 800 mieszkańców Gminy Nasielsk, a liczba ta z miesiąca na miesiąc rośnie.

IMG 78268 grudnia br. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Wydarzenie propagujące aktywną formę spędzania czasu wolnego skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całej gminy cieszyło się dużym zainteresowaniem.

W dniu 9 grudnia br. w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk odbyła się konferencja naukowa „Media jako źródło wiedzy rolników”. Była ona podsumowaniem badań, których celem jest odpowiedź na pytanie dotyczące pozyskiwania wiedzy i informacji przez rolników. W badaniach prowadzonych przez Instytut udział wzięło 10 gmin z całej Polski, w tym rolnicy z naszej Gminy.

IMG 1225

5 grudnia br., w Galeria Apteka Sztuki odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu pt. „Mazowiecka Lady D.”, w ramach którego nagrodzono szczęść kobiet z niepełnosprawnościami lub kobiet aktywnie angażujących się w sprawy osób niepełnosprawnych.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród nagrodzonych znalazła się nasielszczanka – Pani Iwona Żyła, która została zgłoszona przez Referat Promocji Gminy w kategorii "Sport". Warto podkreślić, że Pani Iwona Żyła od wielu lat jest pasjonatką tenisa stołowego i w tej dziedzinie zdobywa nagrody (złote, srebrne medale), przez co godnie reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Obecnie przygotowuje się jako reprezentantka kraju do Mistrzostw Świata, które odbędą w 2020 roku w Austrii.

IMG 1421

Wczoraj, 8 grudnia br. w siedzibie OSP w Cieksynie odbyła się impreza charytatywna na rzecz Państwa Dąbrowskich z Borkowa, którzy w pożarze stracili dużą część swojego dobytku. Pomysłodawcą wydarzenia było KGW Borkowianki.

Od godz. 11.00 remiza strażacka w Cieksynie wypełniała się ludźmi dobrej woli, którzy przyszli wspomóc pogorzelców.  Podczas wydarzenia największym zainteresowaniem cieszyła się licytacja voucherów ufundowanych  przez lokalnych przedsiębiorców. Tego dnia nie zabrakło także loterii fantowej, warsztatów artystycznych dla dzieci, ciepłych posiłków czy przejażdżki wozem strażackim.

Całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany na ręce Państwa Dąbrowskich.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Nasielska.

 

 

informacja1Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk i Drodzy Goście!

W związku z wydanymi przez Burmistrza Nasielska Zarządzeniami: Nr 154/19 z dnia 29 października 2019 roku oraz Nr 174/19 z dnia 29 listopada 2019 roku, niniejszym przypominamy o zmienionych dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w grudniu 2019 roku.

logo odpadyZnowu podwyżki za śmieci?

Pod koniec 2017 roku Gmina Nasielsk w wyniku przetargu zawarła 2-letnią umowę z firmą Błysk-Bis Sp. z o. o. na odbiór śmieci. W wyniku stale rosnących cen (prądu, paliwa, składowania odpadów na wysypiskach) w grudniu 2018 roku do umowy musiał zostać zawarty aneks podnoszący kwotę 2-letniej umowy z 4 740 664,32 zł na 5 214 256,68 zł. Mimo konieczności dopłacania do obowiązującego porozumienia, Gmina Nasielsk przez dwa ostatnie lata utrzymywała jednolitą stawkę za odbiór odpadów, która jednocześnie była jedną z najniższych w regionie. Umowa dobiegła jednak końca i należy podpisać nową – niestety, mniej korzystną. W wyniku przetargu została wyłoniona po raz kolejny firma Błysk-Bis Sp. z o. o., jednak tym razem kwota, jaką zamieścili w ofercie złożonej w przetargu, wynosi 5 805 000 zł brutto za rok – jest ponad dwukrotnie wyższa.
Jesteśmy jedną z niewielu gmin, które w dwuletnim okresie nie podniosły stawek opłat za odbiór śmieci. W 2019 roku system zagospodarowania odpadów nie zbilansował się i Gmina Nasielsk zobowiązana jest dopłacić z innych podatków mieszkańców ok. 500 000,00 zł.