informacjaW związku z delegacją ustawową art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211)  w zakresie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła w dniu 14 grudnia 2017 r. uchwałę nr XXXV/245/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego. Aktualny rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych i harmonogram dyzurów aptek funkcjonujących na terenie powiatu zamieszczono w plikach poniżej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz na stronie internetowej nasielsk.pl w zakładce Dla Mieszkańców - Dyżury aptek. Zachęcamy do zapoznania się z ww. informacjami.

 

pdf-pobierz rozkład godzin pracy aptek-

pdf-pobierz harmonogram dyżurów aptek-