Stadion Miejski w Nasielsku

Stadion Miejski w Nasielsku

– 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa,  tel. (0-23) 693-13-32 - Marek Prusinowski. Boisko piłkarskie – płyta główna o wymiarach 63 x 102 m wraz z bieżnią, boisko piłkarskie – płyta boczna 50 x 93 m.