silny wiatr ostrzerzeniePoniżej publikujemy ostrzeżenie meteorologiczne o możliwości wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50km./h godz. na obszarze województwa mazowieckiego, ważność od godz 19:00 dnia 05.10.2017 do godz. 05:00 dnia 06.10.2017

 

 

 

pdf-Pobierz ostrzeżenie meteorologiczne-