informacjaPoniżej publikujemy ostrzeżenie  I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10 na obszarze województwa mazowieckiego, ważność do dnia 20.10.2017r

 

pdf-pobierz ostrzeżenie PM2,5-

pdf-pobierz ostrzeżenie PM10-