informacjaPoniżej publikujemy ostrzeżenie  I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10 na obszarze województwa mazowieckiego, ważność do końca dnia 10.10.2018r.

 

 

pdf22-pobierz ostrzeżenie-