informacjaPoniżej publikujemy ostrzeżenie  I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10  na obszarze województwa mazowieckiego, ważność do dnia 03.01.2018r.

 

 

 

pdf-pobierz ostrzeżenie PM10-