informacjaPoniżej publikujemy ostrzeżenie  I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10 na obszarze województwa mazowieckiego, ważność do dnia 23.11.2017 r.

 

pdf-pobierz ostrzeżenie PM2,5 PM10-