informacjaPoniżej publikujemy ostrzeżenie  I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10 na obszarze województwa mazowieckiego, ważność do dnia 07.11.2017 r.

 

pdf-pobierz ostrzezenie PM2,5-

pdf-pobierz ostrzezenie PM10-