Drukuj

Publikujemy Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 32+417 nad rzeką Nasielna w miejscowości Nasielsk, gmina Nasielsk, pow. nowodworski, woj. mazowieckie”.

zobacz Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego