Publikujemy obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania decyzji Nr 18/C/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z rozbiórką istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w km 32+417 nad rzeką Nasielną w miejscowości Nasielsk, gmina Nasielsk, pow. nowodworski, woj. mazowieckie". Pismo znak sprawy: WI-C.7820.2.1.2017.MG z dnia 7 marca 2017r.

- zobacz obwieszczenie -