IMG 4068W sobotę 2 marca br. w nasielskiej Hali Sportowej odbył się Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Nowodworskiego „GRAMY DLA WIKTORA”, podczas którego zbierane były środki na leczenie 13-letniego Wiktora – mieszkańca gminy Nasielsk, ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Inicjatorem akcji był Pan Marek Prusinowski – Prezes MLKS Żbik Nasielsk. Patronat nad turniejem objęli: Starosta Nowodworski – Pan Krzysztof Kapusta oraz Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski. Sponsorami turnieju zostali: PSB MRÓWKA Nasielsk, EM-TYM BUD, Berta & Gravomach Marcin Chrustowski oraz Członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego – Pan Radosław Kasiak. Partnerem wspierającym został gospodarz Hali Sportowej – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, zaś patronem medialnym – czasopismo Samorządu Gminnego „Życie Nasielska”.

IMG 4341Corocznie w dniu 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasze lokalne obchody święta bohaterów podziemia antykomunistycznego, którzy po II wojnie światowej walczyli o wolną i niepodległą Polskę, odbyły się w niedzielę 3 marca.
Uroczystość w Popowie Borowym poprowadził Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik. Głos zabrał także Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - Ksiądz Tadeusz Jabłoński. Nastąpiło złożenie kwiatów przy krzyżu upamiętniającym żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, poległych w 1950 roku. A następnie w kościele parafialnym w Nunie odbyła się msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.

 

                                                                                         

Gramy dla Wiktora plakat3. marca (niedziela) od godziny 13:00 na hali sportowej w Nasielsku przy ul. Staszica 1 odbędzie się impreza charytatywna mająca na celu zbiórkę pieniężną na leczenie i rehabilitacje Wiktora – 13 letniego mieszkańca gminy Nasielsk, który zmaga się z nowotworem.

W dniu 7 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie historyczne z cyklu „Historia Nasielska – historią Polski” pt. „Ksiądz Marian Batagowski. Kapłan – Autor – Misjonarz”. Prelegentem spotkania był Pan Witold Wybult, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, autor książki „Dzienniki indyjski” ks. Mariana Batagowskiego 1916-1982.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku bierze udział w licznych konkursach. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się programy zaproponowane przez Ligę Ochrony Przyrody, której szkolne koło rozpoczęło  działalność w tym roku szkolnym.