IMG 5189W dniu wczorajszym, tj. 28 marca 2019 roku podczas V sesji Rady Miejskiej w Nasielsku miało miejsce złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku. Zgodnie z wynikami wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku, które odbyły się w niedzielę 3 marca 2019 r., w Okręgu Wyborczym nr 7 (Nowe Pieścirogi, Morgi) nowym Radnym Rady Miejskiej w Nasielsku został Pan Marcin Szarszewski. Życzymy raz jeszcze wszystkiego dobrego oraz satysfakcji z wykonywania powierzonej funkcji.