Szanowni Państwo!

Popowo Borowe 2017Serdecznie zapraszam na obchodzone po raz czwarty uroczystości upamiętnienia żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych w dniu 22 czerwca 1950 roku w Popowie Borowym w nierównym boju z obławą zorganizowaną przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Bohaterskimi Żołnierzami Niezłomnymi byli członkowie patrolu z oddziału st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” w składzie: dowódca patrolu – plutonowy Władysław Grudziński ps. „Pilot” oraz starsi strzelcy: Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk”, Czesław Wilski ps. „Brzoza”, „Zryw” i Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda” – osoby nam bliskie, bo związane z Ziemią Nasielską.

Tegoroczne uroczystości odbędą się w niedzielę 18 czerwca. Rozpoczniemy je o godz. 12.00 mszą św. polową w intencji naszych Żołnierzy Niezłomnych, która zostanie odprawiona przy krzyżu pamiątkowym znajdującym się w Popowie Borowym (przy drodze wojewódzkiej nr 622) przez ks. kanonika Romana Bagińskiego – Ekonoma Diecezji Płockiej. Po mszy św. odbędzie się Apel Pamięci, a następnie złożymy pod krzyżem kwiaty. W uroczystości udział weźmie asysta honorowa z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia.

Druga część uroczystości będzie miała miejsce na terenie Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym. W programie m.in. występ artystyczny oraz prelekcja historyczna pt. „Skąd Wyście, Niezłomni?”. Ważny punkt tej części uroczystości to „Piknik Militarny – Drogi Żołnierzy Niezłomnych”, który stanowić będzie prawdziwą żywą lekcję historii. Wśród atrakcji pikniku znajdą się m.in. eksponaty związane z Armią Krajową i Żołnierzami Niezłomnymi, sprzęt obozowy, broń
i ekwipunek, wyposażenie wojskowe, zabytkowe pojazdy, polska armata, strzelnica sportowa ASG, wystawy bannerowe i plansze dotyczące Żołnierzy Niezłomnych, obsługa przez animatorów-rekonstruktorów w historycznych mundurach, drobne pamiątki i nagrody za udział w konkursach
i zadaniach, a do posilenia się – pyszna grochówka. Wszystkie te atrakcje – oczywiście darmowe. Zapraszamy wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież – dzięki takiej bowiem formie chcemy przekazywać wiedzę o powojennych losach Polski. Realizatorem Pikniku będzie Muzeum 2. Korpusu Polskiego z Józefowa.

Patronat honorowy nad uroczystościami w Popowie Borowym sprawuje Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Pan Jarosław Szarek, zaś patronat medialny: Ciechanowskie Pismo Historyczne REDUTA, Czasopismo Samorządu Gminnego „Życie Nasielska” oraz serwis internetowy – podziemiezbrojne.box.pl.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam wszystkich do Popowa Borowego w niedzielę 18 czerwca. Oddajmy wspólnie hołd naszym Bohaterom.

 

Z poważaniem

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski