IMG 9862Głównym punktem nasielskich obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 632. rocznicy nadania praw miejskich dla Nasielska w sobotę 10 listopada była uroczystość, która rozpoczęła się o godz. 16.00 w kinie „Niwa”. Nie można było rozpocząć inaczej niż od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego oraz wysłuchania Hejnału Nasielska. Po powitaniu zebranych prowadzący uroczystość Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik krótko przypomniał, co działo się w Gminie Nasielsk z okazji 100-lecia Niepodległości od ubiegłej rocznicy. Świętowanie w Gminie Nasielsk 100-lecia Niepodległości Polski bowiem to nie tylko wydarzenia, które odbyły się 10 i 11 listopada br. Przez cały rok chcieliśmy pokazać i pokazywaliśmy, że o wolność i niepodległość na Nasielskiej Ziemi walczono przez całe stulecie m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, podczas II wojny światowej oraz w powojennym podziemiu antykomunistycznym.

Z wyjątkowym wyróżnieniem celebrowaliśmy wydarzenia i uroczystości, które na stałe weszły już do kalendarza obchodów historycznych w naszej Gminie, ale które szczególny wydźwięk mają w tym właśnie roku jubileuszowym, a także inne wydarzenia. Przywołanie zostały gminne uroczystości, koncerty, wystawy, akcje i inicjatywy (np. biało-czerwone flagi wiszące na nasielskich ulicach przez 63 dni od 1 sierpnia do 2 października, czyli przez cały okres, jaki trwało Powstanie Warszawskie czy też inicjatywa Burmistrza Nasielska, efektem której było pośmiertnie mianowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszy stopień oficerski 4 żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych w 1950 roku w Popowie Borowym oraz ich dowódcy – starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim „Rój”). Najważniejszymi jednakże zdają się wydarzenia jubileuszowe organizowane w gminnych placówkach oświatowych, gdyż brało w nim udział najmłodsze pokolenie mieszkańców Gminy Nasielsk, którzy są kontynuatorami tradycji historycznych.

W dalszej kolejności głos zabrali: Starosta Nowodworski – Pani Magdalena Biernacka oraz Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski. W swoim wystąpieniu Pan Burmistrz skupił się na kwestii zgody, która jest najważniejsza dla bytu narodu i każdej społeczności, również społeczności lokalnej, jaką jest gmina. Wspominając na wstępie cytat kończący komedię „Zemsta” Aleksandra Fredry: „Zgoda! – a Bóg wtedy rękę poda”, Pan Burmistrz powiedział m.in.: „Jak często mawia się o Polakach: nie potrzeba nam wroga zewnętrznego, sami potrafimy się niszczyć. Niszczyć, aby dopiąć swego, aby postawić na swoim. Niszczyć bezwzględnie, nie zwracając uwagi na szkody moralne, jakie można wyrządzić innym ludziom, a szczególnie ich najbliższemu otoczeniu. (…) Obserwując wiele wydarzeń z ostatniego czasu w Polsce, ale też z naszego lokalnego środowiska można stwierdzić, że pokolenia się zmieniają, ale wady już niekoniecznie. (…) A przecież to nie bunt i walka budują, lecz zgoda. A do tego potrzeba odrobiny choćby dobrej woli z dwóch stron”. Na koniec Burmistrz Nasielska, życząc wszystkim pozostawienia w sercach niezatartego śladu radosnego wspólnego świętowania 100-lecia Niepodległości, przywołał słowa piosenki Czesława Niemena

„Dziwny jest ten świat”:
„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim”.

Po wystąpieniach miała miejsce prelekcja historyczna pt. „Dzieje Polski – wydarzenia, które powinniśmy znać”. Wygłosiła ją Pani Anna Śnieżko, historyk z wykształcenia, pisarka, (autorka m.in. wydanej przez wydawnictwo „Znak” książki „Żona wyklęta”), żona wnuka Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot”, jednego z 4 żołnierzy NZW poległych w Popowie Borowym). Pani Anna dokonała rzeczy wydawać się mogło niemożliwej – w 30-minutowym wystąpieniu podsumowała 1000 lat polskiej państwowości i tożsamości narodowej. Ciekawy i niekonwencjonalny sposób przedstawienia naszej historii spotkał się z uznaniem osób uczestniczących w uroczystości.

Wreszcie przyszedł czas na poznanie tegorocznego laureata Nagrody „Lew Nasielska”. Przypomnijmy, iż Nagroda ta jest przyznawana w naszej Gminie od 2004 roku. Jej celem jest honorowanie osób i instytucji w uznaniu ich szczególnych zasług dla rozwoju idei samorządowej w Gminie Nasielsk i na Mazowszu Do tej pory uhonorowano nią 15 osób oraz honorowo pośmiertnie śp. Pana Grzegorza Duchnowskiego. Na scenie pojawili się obecni na uroczystości członkowie Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”, zaś prowadzący odczytał laudację na cześć tegorocznego laureata, którym decyzją kapituły został Pan ZDZISŁAW SUWIŃSKI – historyk, zasłużony nauczyciel i pedagog, wieloletni Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku. Po przyjęciu statuetki „Lwa Nasielska”, pamiątkowego certyfikatu i kwiatów oraz gratulacji od Kapituły, Pan Zdzisław Suwiński podziękował za wyróżnienie obiecując jednocześnie, iż postara się cały czas dawać z siebie jak najwięcej dla Nasielska.

Po emocjach związanych z Nagrodą „Lew Nasielska” przyszedł czas emocji szczególnie dla młodych nasielszczan i ich rodziców, a były one związane z ogłoszeniem wyników organizowanego przez Nasielski Ośrodek Kultury Konkursu Recytatorskiego „Polska Poezja Patriotyczna”, który tradycyjnie co roku odbywa się przed 11 listopada, zaś wręczenie nagród i występ laureatów następuje podczas uroczystości w dniu 10 listopada w nasielskim kinie „Niwa”. Wyniki tegorocznego konkursu przedstawił Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury – Pan Marek Tyc. Poniżej przedstawiamy wyniki.

Kategoria kl. VI, VII i VIII szkół podstawowych
I miejsce: Karolina Różalska (Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach) oraz Igor Kulisiak (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach)
II miejsce: Alicja Ciosek (Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach) oraz Greta Zwierzyńska (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku)
III miejsce: Jan Eugeniusz Biernacki (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku) oraz Natalia Bombała (Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogi)
Wyróżnienie: Natalia Polańska (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku) oraz Kamil Szpygel (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie)

Kategoria kl. VIII szkół podstawowych oraz szkoły średnie
I miejsce: Julia Tyc (Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku)
II miejsce: Laura Skoczylas (Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku)
III miejsce: Julia Liberadzka (Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku)

Następnie na scenie zaprezentowali się laureaci I miejsc.

Zarządzeniem Nr 110/18 Burmistrza Nasielska z dn. 27 lipca 2018 r. powołany został Gminny Komitet ds. wyłonienia 100 zasłużonych Nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości. Celem prac Komitetu było pośmiertne uczczenie i upamiętnienie osób zasłużonych dla Gminy Nasielsk w 100- lecie odzyskania Niepodległości, a także przypomnienie Honorowych Obywateli Nasielska. Podsumowania prac Komitetu dokonał w jego imieniu Pan Krzysztof Macias, zapraszając jednocześnie do obejrzenia tablic z krótkimi biogramami zasłużonych Nasielszczan, w holu kina „Niwa” w Nasielsku. Wystawa ta będzie w dalszej kolejności zaprezentowana m.in. w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nasielsk.

Przed ostatnim akcentem uroczystości w nasielskim kinie prowadzący przypomniał jeszcze program uroczystości trwających jeszcze w sobotę i w niedzielę 11 listopada, a następnie przyszedł czas na koncert pt. „Polskie Drogi do Wolności” w wykonaniu zespołu „Moja Rodzina” w Glinojecka. Zespół ten występował już kilka razy w naszej Gminie, ale po raz pierwszy pokazała się w repertuarze patriotyczno-religijnym związanym z rocznicą odzyskania Niepodległości. Zespół ten pojawił  się na scenie muzyki chrześcijańskiej w 2009 r., a tworzy go siedmiosobowa rodzina – rodzice Artur i Aldona Wiśniewscy, córka Antonina Wiśniewska-Wenda i synowie: Gabriel, Szymon, Mikołaj i Jeremiasz. Wspaniale wybrzmiały w sali kina takie pieśni, jak „Pieśń konfederatów barskich”, „Marsz Polonia” czy „Miejcie nadzieję”. Wszystkich z pewnością wzruszyła rozpoczynająca koncert jedna z najpiękniejszych polskich melodii filmowych – utwór z serialu „Polskie drogi”. Pomiędzy utworami muzycznymi Pan Artur Wiśniewski mówił, jak bardzo ważna dla polskich dążeń niepodległościowych była zawsze rodzina. To właśnie rodzina może być miejscem, gdzie rodzą się wzniosłe wartości i idee, miejscem kształtowania osobowości człowieka, wychowania, szacunku dla osób starszych, które często stają się kustoszami pamięci narodowej. To dzięki nim dbamy o historię, postawę patriotyczną, bo patriotyzm rodzi się i wzrasta w rodzinie. Tak jak przed laty w czasach rozbiorów, polskość przetrwała w rodzinach – tam mówiono w języku ojczystym, modlono się i myślano po polsku. Nie straciło to nic ze swojej aktualności również w naszych czasach.