IMG 517128 marca 2019 roku podczas V sesji Rady Miejskiej w Nasielsku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste podziękowanie dla Sołtysów z terenu gminy Nasielsk kadencji 2015-2019. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzym Lubienieckim wręczyli podziękowania za dotychczasową współpracę wyrażając swoje uznanie dla wszystkich Sołtysów za ich trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności a także za pomoc w rozwiązywaniu spraw istotnych dla mieszkańców i pozytywną energię, z którą podejmowali działania, każdego dnia przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Nasielsk. Raz jeszcze dziękujemy Sołtysom wszystkich miejscowości z terenu Gminy Nasielsk za obecność i całą kadencję 2015-2019.


Poniżej przypominamy Sołtysów wszystkich Sołectw z terenu gminy Nasielsk:
Pan Jarosław Różalski Sołtys Sołectwa Aleksandrowo
Pani Bogusława Jadczak Sołtys Sołectwa Andzin
Pan Kamil Krawczyk Sołtys Sołectwa Borkowo
Pan Marek Osiński Sołtys Sołectwa Broninek
Pan Tomasz Tomczyk Sołtys Sołectwa Budy Siennickie
Pan Wiesław Suska Sołtys Sołectwa Cegielnia Psucka
Pan Czesław Żołnierzak Sołtys Sołectwa Chechnówka
Pani Halina Kamińska Sołtys Sołectwa Chlebiotki
Pan Jerzy Wierzbicki Sołtys Sołectwa Chrcynno
Pani Monika Sitkiewicz Sołtys Sołectwa Cieksyn
Pani Hanna Rosocha Sołtys Sołectwa Czajki
Pan Wiesław Świercz Sołtys Sołectwa Dąbrowa
Pan Bogdan Ziemiecki Sołtys Sołectwa Dębinki
Pan Dariusz Kosiński Sołtys Sołectwa Dobra Wola
Pan Piotr Gogolewski Sołtys Sołectwa Głodowo
Pani Renata Włodarska Sołtys Sołectwa Jackowo Dworskie
Pani Katarzyna Sekutowicz Sołtys Sołectwa Jackowo Włościańskie
Pani Bożena Nowosielska Sołtys Sołectwa Jaskółowo
Pan Zdzisław Rutkowski Sołtys Sołectwa Kątne
Pan Edward Grzegorz Topczewski Sołtys Sołectwa Kędzierzawice
Pan Jarosław Rudnik Sołtys Sołectwa Konary
Pani Hanna Rusin Sołtys Sołectwa Kosewo
Pani Kamila Deoniziak Sołtys Sołectwa Krogule
Pani Danuta Rosłońska Sołtys Sołectwa Krzyczki-Pieniążki
Pan Sławomir Krzyczkowski Sołtys Sołectwa Krzyczki Szumne
Pan Andrzej Dłutowski Sołtys Sołectwa Krzyczki Żabiczki
Pan Jerzy Lubieniecki Sołtys Sołectwa Lelewo
Pan Zbigniew Grzymkowski Sołtys Sołectwa Lorcin
Pani Teresa Pasztak Sołtys Sołectwa Lubomin
Pan Dawid Obojski Sołtys Sołectwa Lubominek
Pan Daniel Miśkiewicz Sołtys Sołectwa Malczyn
Pani Dorota Krajewska Sołtys Sołectwa Mazewo Włościańskie
Pan Krzysztof Niesiobęcki Sołtys Sołectwa Mazewo Dworskie
Pani Iwona Wróblewska Sołtys Sołectwa Miękoszyn
Pan Marek Sielczak Sołtys Sołectwa Miękoszynek
Pani Teresa Borzyńska Sołtys Sołectwa Młodzianowo
Pan Krzysztof Fronczak Sołtys Sołectwa Mogowo
Pani Teresa Szpygiel Sołtys Sołectwa Mokrzyce Dworskie
Pan Adam Kosewski Sołtys Sołectwa Mokrzyce Włościańskie
Pani Barbara Krzeszewska Sołtys Sołectwa Morgi
Pani Urszula Dąbrowska Sołtys Sołectwa Nowa Wieś
Pan Zygmunt Kantorowski Sołtys Sołectwa Nowa Wrona
Pan Eugeniusz Hegemajer Sołtys Sołectwa Nowiny
Pan Wojciech Andrzej Królak Sołtys Sołectwa Nuna
Pani Wioletta Zawadzka Sołtys Sołectwa Paulinowo
Pan Dariusz Romański Sołtys Sołectwa Pianowo
Pan Marek Jaroszewski Sołtys Sołectwa Pieścirogi Nowe
Pan Dariusz Sawicki Sołtys Sołectwa Pieścirogi Stare
Pani Justyna Ostaszewska Sołtys Sołectwa Pniewo
Pani Barbara Kosewska Sołtys Sołectwa Pniewska Górka
Pani Marzena Czernecka Sołtys Sołectwa Popowo Borowe
Pan Dariusz Załoga Sołtys Sołectwa Popowo Północ
Pan Zbigniew Wóltański Sołtys Sołectwa Popowo Południe
Pan Andrzej Kiliś Sołtys Sołectwa Psucin
Pan Andrzej Wójcik Sołtys Sołectwa Ruszkowo
Pan Mirosław Stelmach Sołtys Sołectwa Siennica
Pan Zbigniew Bucholc Sołtys Sołectwa Słustowo
Pani Renata Szpręgiel Sołtys Sołectwa Studzianki
Pan Krzysztof Rzepiński Sołtys Sołectwa Toruń Dworski/ Włościański
Pani Urszula Kruszewska Sołtys Sołectwa Toruń Dworski 2
Pan Janusz Kopacz Sołtys Sołectwa Wągrodno
Pani Bożena Śmigasiewicz Sołtys Sołectwa Wiktorowo
Pani Monika Szostak Sołtys Sołectwa Winniki
Pan Mirosław Ziółkowski Sołtys Sołectwa Zaborze
Pan Paweł Sekutowicz Sołtys Sołectwa Żabiczyn