Drukuj

IMG 9397bW dniu 06.11.2018 r. odbyła się ostatnia LV Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której miały miejsce podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku za pracę w kadencji 2014-2018. Jako pierwsza bukiet kwiatów z rąk Przewodniczącego Rady Jerzego Lubienieckiego otrzymała Pani Joanna Lachendrowicz – Inspektor Wydziału Administracji i Nadzoru, która zajmuje się prowadzeniem Biura Rady, jak również obsługuje i protokołuje sesje. Pan Przewodniczący podziękował za wspaniałą współpracę i rzetelną obsługę Biura Rady. Następnie głos zabrał Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski dziękując za pracę na rzecz społeczności lokalnej Przewodniczącemu oraz Radnym Rady Miejskiej. W dalszej kolejności podziękowania za pracę na rzecz społeczności lokalnej, budowę i rozwój naszego miasta odebrali wszyscy uczestniczący w sesji Radni.

Dziękując za Państwa zaangażowanie życzymy raz jeszcze, aby cele i marzenia zarówno osobiste, jak i zawodowe zawsze się spełniały.

 

                                                                                                     

IMG_9343.JPG IMG_9345.JPG IMG_9348.JPG

IMG_9349.JPG IMG_9350.JPG IMG_9352.JPG

IMG_9356.JPG IMG_9359.JPG IMG_9361.jpg

IMG_9363.JPG IMG_9365.JPG IMG_9365a.JPG

IMG_9367.JPG IMG_9369.JPG IMG_9372.JPG

IMG_9373.JPG IMG_9376.JPG IMG_9378.JPG

IMG_9382.JPG IMG_9382a.JPG IMG_9388.JPG

IMG_9389.JPG IMG_9393.JPG IMG_9394.JPG

IMG_9394a.JPG IMG_9395.JPG IMG_9396.JPG

IMG_9397.JPG IMG_9397a.JPG IMG_9397b.JPG