Drukuj

W miniona niedzielę 26 lutego w Gminie Nasielsk odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystości zainaugurowaliśmy w Popowie Borowym przy krzyżu, który upamiętnia 4 żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z patrolu podlegającego oddziałowi st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, którzy polegli w walce z obławą KBW i UB w czerwcu 1950 roku. Po wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” głos zabrał Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, który w kilku zdaniach podkreślił niecodzienność realiów, w jakich przyszło żołnierzom antykomunistycznej konspiracji powojennej żyć i walczyć o prawdziwą wolność Ojczyzny odnosząc to do obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Następnie proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie – ks. Tadeusz Jabłoński odmówił modlitwę w intencji czterech naszych bohaterów oraz wszystkich Żołnierzy Niezłomnych. Po modlitwie złożone zostały kwiaty przy krzyżu. W pierwszej kolejności w imieniu mieszkańców i władz Gminy Nasielsk wiązankę złożyli: Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, Zastępca Burmistrza Nasielska – Pani Katarzyna Świderska oraz Radny Rady Miejskiej w Nasielsku – Pan Rafał Dłutowski. W imieniu władz Powiatu Nowodworskiego kwiaty złożyła Starosta Nowodworski – Pani Magdalena Biernacka, a następnie przedstawiciele rodzin poległych żołnierzy oraz pozostałe licznie zgromadzone delegacje. W tej uroczystości towarzyszyli nam druhowie z Nasielskiego Środowiska Harcerskiego tworząc poczet sztandarowych ze sztandarem nasielskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz układając wiązanki pod krzyżem.

O godz. 12.00 w nasielskim kościele parafialnym odprawiona została msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, w której wzięli udział przedstawiciele władz Gminy Nasielsk z Burmistrzem Nasielska – Panem Bogdanem Ruszkowskim na czele, liczne delegacje i poczty sztandarowe.

Kolejnym punktem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych było wydarzenie sportowo-edukacyjne pod nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, o którym piszemy osobnym artykule.

IMG_1622.JPG IMG_1627.JPG IMG_1635.JPG

IMG_1636.JPG IMG_1637.JPG IMG_1642.JPG

IMG_1645.JPG IMG_1647.JPG IMG_1651.JPG

IMG_1654.JPG IMG_1656.JPG IMG_1660.JPG

IMG_1662.JPG IMG_1665.JPG IMG_1667.JPG

IMG_1668.JPG IMG_1669.JPG IMG_1670.JPG

IMG_1671.JPG IMG_1672.JPG IMG_1675.JPG

IMG_1677.JPG IMG_1678.JPG IMG_1679.JPG

IMG_1680.JPG IMG_1682.JPG IMG_1683.JPG

IMG_1685.JPG IMG_1687.JPG IMG_1688.JPG

IMG_1690.JPG IMG_1691.JPG IMG_1695.JPG

IMG_1696.JPG