Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku bierze udział w licznych konkursach. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się programy zaproponowane przez Ligę Ochrony Przyrody, której szkolne koło rozpoczęło  działalność w tym roku szkolnym.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Liga Ochrony Przyrody organizują konkurs „Mój  Las” od 1986 roku, w który zaangażowało się wielu uczniów SP Nr 1w Nasielsku. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty, ale jego uczestników nagrodzono podczas akademii z okazji Dnia Wolontariusza. Nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Nasielsku wręczył pan Krzysztof Miller kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru.

Na tej samej uroczystości uczestnicy X edycji programu ornitologicznego Ligi Ochrony Przyrody „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas” zostali wyróżnieni  nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców SP Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. Młodzież naszej szkoły przygotowywała się do konkursów pod kierunkiem pani Agnieszki Domańskiej

 Monika Orlowska-Wiśniewska