IMG 3169W dniu 21 stycznia 2019 r. w Klubie SENIOR+ w Nasielsku świętowano Dzień Babci i Dziadka. Na zaproszenie Pani Moniki Nojbert Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w uroczystości udział wzięła Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Była to wspaniała niespodzianka dla seniorów korzystających na co dzień z klubu, a także ogromne wyróżnienie dla gminy Nasielsk. Nie często bowiem mamy okazję gościć w naszych skromnych progach urzędników tak wysokiego szczebla. Wśród obecnych nie zabrakło także Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, Dziekana dekanatu nasielskiego Księdza kanonika Tadeusza Pepłońskiego oraz przedstawicieli Rady Miejskiej w Nasielsku.


Uroczystość poprowadziła Monika Nojbert Dyrektor MOPS, która sprawuje nadzór nad działalnością Klubu SENIOR+ w Nasielsku. Pani Dyrektor powitała wszystkich, którzy tego dnia przybyli do Klubu w związku z jakże pięknym świętem, jakim jest Dzień Babci i Dziadka. W skrócie przypomniała okoliczności powstania a także istotę działania Klubu SENIOR+, po czym złożyła wszystkim Babciom i Dziadkom gorące życzenia. Pani Minister Elżbieta Rafalska w swoim wystąpieniu odniosła się do Rządowego Programu Wieloletniego „SENIOR+”, z którego od 2017 roku korzysta nasza Gmina. Wyraziła radość z funkcjonowania Klubu Senior+ w Nasielsku i także złożyła życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Burmistrz Nasielska oraz Ksiądz Proboszcz zabierając głos zwrócili uwagę na potrzebę tworzenia takich miejsc, w których Seniorzy mogą aktywnie spędzać czas.
Jedną z atrakcji dla naszych seniorów był piękny występ grupy przedszkolnej, która przybyła na tą uroczystość z Dyrektorem Samorządowego Przedszkola w Nasielsku Panią Agnieszką Pałaszewską. Ponadto seniorzy otrzymali upominki od Pani Minister Elżbiety Rafalskiej oraz Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego. Na zakończenie Dyrektor MOPS Monika Nojbert zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek. W tym samym czasie przedszkolaki oraz członkowie Klubu Senior+ udzielali wywiadów przybyłej na miejsce Telewizji TVP Info oraz pracownikom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Klub Senior+ powstał w 2017 roku w miejsce Domu Dziennego Pobytu, w którym dotychczas spotykali się starsi mieszkańcy gminy Nasielsk. Został on utworzony w ramach Rządowego Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 , Edycja 2017. Dzięki temu miejscu Seniorzy mają możliwość codziennego spotykania się, spędzania czasu w miłej rodzinnej atmosferze, która sprzyja nawiązywaniu kontaktów towarzyskich ale przede wszystkim zachowaniu harmonii w sferze ducha i intelektu.